Meny
Meny

Administrativ chef till Socialdemokraternas partikansli

Stockholm HR-avdelningen Sista ansökningsdag: 2019-12-15

Är du en erfaren ekonom som är trygg i din chefsroll? Vill du använda din samlade erfarenhet och kompetens i byggandet av ett jämlikt samhälle? Nu söker vi dig som vill leda och utveckla vår avdelning för verksamhetsstöd för framtiden!

Om rollen

Avdelningen för verksamhetsstöd består i dag av 10 medarbetare inom funktionerna Ekonomi, HR, IT samt CRM och har i uppdrag att stödja partikansliet och partiorganisationen inom dessa områden. På så vis skapar avdelningen förutsättningar för oss att driva opinionsbildning, bedriva riksdagsarbete och politik- och organisationsutveckling på bästa sätt.

I rollen som Administrativ chef har du ett övergripande ansvar för samtliga verksamhetsområden inom ramen för avdelningen för verksamhetsstöds områden med särskilt fokus på redovisning, ekonomistyrning och internkontroll, delvis i samverkan med en extern leverantör. Du ansvarar även för kontakter med banker, myndigheter och revisorer.

Dina arbetsuppgifter kommer i stora drag handla om:
• Budget, ekonomisk rapportering och årsbokslut.
• Att säkerställa ett bra stöd till kansliets chefer och övriga medarbetare inom ex ekonomi-och HR-frågor
• Att verka för en ökad samordning och utveckling av ekonomiska och administrativa frågor inom hela partiorganisationen
• Att stödja kanslichef och partikassör samt medverka i arbetet med att utveckla partiets långsiktiga ekonomiska ställning och finansiering
• Att arbetsleda avdelningen för verksamhetsstöds medarbetare
• Att fungera som rådgivande stöd till Socialdemokraternas bolag i ekonomiska frågor

Om dig

Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av att ha ett sammanhållet ekonomiansvar i en större organisation samt minst fem års egen chefserfarenhet. Du har också erfarenhet av redovisnings- och skattelagstiftning för såväl ideella organisationer som aktiebolag samt en examen i ekonomi. Vi tror att du har förhandlingsvana och är bekväm i rollen att företräda en organisation inför externa leverantörer eller andra intressenter. Har du dessutom erfarenhet av att ha övergripande ansvar avseende projekt, eller inom avdelningens övriga områden, och är väl förtrogen med hur projekt bedrivs i den operativa verksamheten kommer du snabbt att bli framgångsrik i rollen som Administrativ chef.

Som person tänker du strategiskt och ser till ett större perspektiv. Du fokuserar på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar därefter. Vi tror också att du har en förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Har du dessutom färdigheten att tala klart, välformulerat och engagerat framför såväl små som stora grupper är du garanterat rätt person för tjänsten!

Det är meriterande om du erfarenhet av arbete i politiska eller idéburna organisationer.

Självklart delar du socialdemokratins värderingar.

Vi tillämpar svenska som arbetsspråk.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Vi tillämpar individuell lönesättning och oreglerad arbetstid. Tjänsten är placerad i historiska lokaler i Stockholm i anslutningen till riksdagen.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal mellan KFO – Handelsanställdas förbund och Akademikerna.

Kontakt

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Ulla Johansson tillträdande HR-Chef , 070-671 68 30
Jill Melinder, facklig kontakt för Akademikerna, på 070-283 51 55
Henry Pettersson, facklig kontakt för Handels, på 070-591 13 51

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan snarast möjligt då vi tillämpar löpande urval, dock senast 15 december.

Om oss 

Socialdemokraterna är framtidspartiet i svensk politik. Vilken väg ska vi välja tillsammans, och vilken värld ska vi leva i? Dessa frågor är ständigt närvarande i vårt arbete med att förbättra samhället och människors livsvillkor. För att vinna människors förtroende behöver vi ha den mest relevanta nulägesanalysen, framtidsberättelsen och svaren på framtidens utmaningar och möjligheter. Partistyrelsens kansli är navet i detta arbete. Kansliets uppdrag är att stärka och utveckla framtidens folkrörelse, skapa förutsättningar för partiets långsiktiga politikutveckling och opinionsbildning samt ge stöd till riksdagsgruppens arbete. Vi är cirka 80 anställda på kansliet.